Rekomendasyon mula sa dating o kasalukuyang employer

Jio Updated by Jio

Rekomendasyon mula sa dating o kasalukuyang employer

Para gawing mas kapani-paniwala ang iyong profile at makakuha ng mas maraming proposal mula sa employers, maaari kang humingi ng rekomendasyon mula sa kasalukuyang o dating employer. Gustong malaman ng mga bagong employer ang iyong trabaho at siguraduhin ang kakayahan mo sa pagtrabaho.

Para humingi ng recommendation, piliin ang "Your Profile" sa dashboard page. Sa ilalim ng "Experiences" section, piliin ang "Ask a recommendation. Kakailanganin mong ibigay ang email address ng iyong dating employer pati na rin ang kanilang mga pangalan. Kapag naipasa mo na ito, makatatanggap ang employer ng request for a recommendation.

  • Paalala: Hindi ka maaaring ikaw ang magsulat ng recommendation letter para sa sarili mo. Tanging ang dating employer mo lang ang maaaring magsulat nito para sa'yo.

1. Pumunta sa Your Profile. I-click ang "ask for a recommendation" button sa ilalim ng work experience.

experience.png

2. Ilagay ang contact details ng employer at i-click ang "Send request"

recommendation_request.png

3. Makakatanggap ang employer ng email notification tungkol sa iyong request. Ang recommendation ay lalabas sa iyong profile kapag natapos na ito ng employer.

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

Kailangan ko bang mag-register sa HelperChoice para makita ang job ads?

Contact