Anong Mga Trabaho ang Available sa HelperChoice?

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Anong Mga Trabaho ang Available sa HelperChoice?

Ang HelperChoice ay isang online platform na nakatuon sa mga migranteng kasambahay. Kaya tanging trabahong pangkasambahay lamang ang mahahanap dito.

Ang ibang klase ng trabaho kagaya ng tagalinis, ahente, driver at technician ay hindi available.

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

Maari bang Mag-apply ang isang Mag-asawa para sa Trabaho?

Tinatanggap ba ang mga Lalaking Aplikante?

Contact