​Paano makipag-ugnayan sa employers?

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Paano makipag-ugnayan sa employers?

Pumunta sa https://www.helperchoice.com/ para makipag-ugnayan sa employers at mag-apply ng trabaho.

Kung gumagamit ka ng mobile phone, kailangan mong i-click ang "Menu" button (3 lines on the upper left) para lumabas ang options panel. Dito ka pwedeng mag login o register.

click login

Maari mong makita ang dashboard ng may mga ads mula sa mga employer. Kung interesado ka sa isang ad, i-click mo lang ito para makakita ng karagdagang detalye at impormasyon tungkol sa employer.

Dalawang paraan para makausap ang employer: I-click ang 'Message' o 'Contact' sa ibaba.

message employer

Maari mo nang isulat ang mensahe mo para sa employer.

message employer

Kapag tapos ka na, pindutin lang ang Send button.

PAALALA: Kung interesado ang employer na makilala o ma-interview ka, sila ay makikipag-ugnayan sa inyo. Huwag magpadala ng napakaraming sunud-sunod na mensahe dahil maaaring mai-report ang iyong profile bilang spam.

Hindi kami nag-aasikaso ng interview sa aming tanggapan.

Narito ang isang video para sa karagdagang detalye:

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

Saan matatagpuan ang opisina ng HelperChoice?

​Nakikita ba ng employers ang contact details ko?​

Contact