Maaari bang Mag-apply Kahit ako ay Wala sa Hong Kong O Singapore?

Ruby Updated by Ruby

Maaari bang Mag-apply Kahit ako ay Wala sa Hong Kong O Singapore?

Oo, tinatanggap namin ang mga aplikante mula sa kahit anong bansa para mag-apply. Gayunpaman, mas mataas ang pagkakataong matanggap ang mga aplikanteng kasalukuyang nasa Hong Kong, Singapore at Saudi Arabia - kung saan naninirahan ang mga employer, kumpara sa mga aplikanteng nasa ibang bansa.

Ito rin ay naangkop sa mga tourist visa holders.

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

Paano kung hindi ako interesado sa Job Offer?

Update sa Paghahanap ng Trabaho sa ibang bansa dahil sa Covid-19

Contact