​Maaari bang mag-publish ng maraming ads?​

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Maaari bang mag-publish ng maraming ads?

Isang ad lang ang maaring i-post ng isang user. Maaari mong palitan o ayusin ang iyong ad.

Ipinagbabawal ang paggawa ng higit sa isang account. Ang users na may higit sa isang account ibina-ban mula sa paggamit ng website. Kung sakaling nakagawa ka ng higit sa isang account o hindi mo mabuksan ang iyong nagawa nang account, mangyari lamang na ipagpaalam sa aming team.

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

Maari ko bang i-unpublish ang aking Ad?

Paano maglagay ng references/recommendations mula sa dating employers​?

Contact