Gaano katagal ang pagproseso ng visa?

Ruby Updated by Ruby

Ang HelperChoice ay nakikipag-ugnayan sa isang ethical agency na hindi sumisingil ng anumang bayad sa paproseso ng visa ng isang domestic helper. Ang pagproseso ng visa ay nakadepende sa contract status at sa bansa kung saan ikaw ay magtatrabaho.

Sa Hong Kong, ang processing ay kadalasang nagtatagal ng apat (4) hanggang anim (6) na linggo para sa mga first time applicants/finished contract cases at lima (5) hanggang pitong (7) linggo naman para sa mga helper na terminated ang kontrata dahil sa relocation/financial na dahilan ng employer.

Para sa Saudi Arabia, ang buong proseso ay parehong aabutin ng apatnaput limang araw (45 days) para sa first time applicants, finished o break contract helpers.

​Kung sakaling hindi mo nahanap ang sagot na hinahanap mo, huwag mag-atubiling makipag-usap sa amin sa pamamagitan ng pag-click ng "CONTACT' button sa itaas o mag-email sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

Paano ako makakuha ng Domestic Work NCII training certificate sa TESDA?

Paano kumuha o magrenew ng NBI clearance?

Contact