​Paano i-activate ang aking registration?​

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Paano i-activate ang aking registration?

Pag nagregister ka gamit ang iyong email adress, ang huling hakbang ay ang pag-activate ng registration. Makakatanggap ng confirmation instructions na nagva-validate ng iyong email address.

Kung hindi mo makita ang confirmation instructions email, posibleng nasa spam folder ito kaya mabuting tingnan na rin ang spam folder. Ganito ang itsura ng email:

registration

Maari kang magpa-resend ng email mula dito sa page na ito kung talagang hindi mo na mahanap ang email.

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

​Paano mag-unsubscribe mula sa emails at newsletters?​

​Maari ko bang burahin ang aking profile?​

Contact