​Magkano ang karaniwang Sahod na inooffer?

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Magkano ang karaniwang Sahod na inooffer?

Tinitiyak ng HelperChoice na ang sahod na nakalagay sa job ad ng mga employer sa website ay ayon sa nakatakdang minimum wage ng bansang pagtatrabahuan o ng bansang pinagmulan ng candidate. May mga employer din na nagbibigay ng higit na mataas ng sahod ayon sa karanasan at kakayanang kanilang hinahanap sa isang kasambahay.

Sa kasalukuyang, ito ang mga itinilagang minimum wage sa mga bansang available ang HelperChoice:

Trabahong kasambahay sa Hong Kong - HKD 4630

Trabahong kasambahay sa Singapore - SGD550

Trabahong kasambahay sa Middle East para sa mga Pilipino: USD 400

Trabahong kasambahay sa Middle East para sa ibang lahi ay nakadepende sa regulasyon ng bansa

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

Maaari ko bang I-apply ang Isang Kaibigan o Kamag anak?

Contact