Kinakailangan ko bang Magbayad ng Placement Fee?

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Kinakailangan ko bang Magbayad ng Placement Fee?

Isa sa mga hangarin ng HelperChoice ang mabigyan ang mga aplikante ng kalayaang pinansyal sa pamamagitan ng NO PLACEMENT FEE or NO SALARY DEDUCTION arrangement. Ipinapangako namin na ito ay libre para sa mg kasambahay, magpakailanman. Ang mga aplikante mula sa anumang bansa at anumang katayuan ng kontrata ay malugod na gamitin ang aming platform upang makahanap ng bagong trabaho.

Nagsisilbing tulay ang HelperChoice para sa mga dayuhang kasambahay at mga employer sa Hong Kong, Singapore, sa Middle East at sa buong mundo. Mag-click dito upang mag-apply ng bagong trabaho sa HelperChoice.

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

Anong mga Bansa ang Lokasyon ng Trabaho?

Maari ko bang Makilala ang Pamilya ng Employer bago Tanggapin ang Trabaho?

Contact