Kailangan ko bang magbayad ng premium para makipag-ugnayan sa employers?

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Kailangan ko bang magbayad ng premium para makipag-ugnayan sa employers?

Hindi. Wala kang kailangang bayaran para makipag-ugnayan sa employers dito sa HelperChoice. Hindi kami maniningil ng anumang placement fees mula sa domestic workers. Ang premium subscription ay para sa employers lamang.

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

Paano ko makikita ang messages mula sa employers?

Saan matatagpuan ang opisina ng HelperChoice?

Contact