Paano maglagay ng references/recommendations mula sa dating employers​?

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Paano maglagay ng references/recommendations mula sa employers?

Pumunta sa https://www.helperchoice.com/ at mag-login gamit ang iyong username at password. Makikita mo agad ang dashboard.

Sa ilalim ng Declined jobs tab, maari mong i-click ang Request a reference para makahingi ng reference mula sa employer. 

Ang lahat ng mga naidagdag na references sa iyong profile ay makikita sa My References. Pindutin ang Menu (tatlong guhit sa itaas na kaliwa) at pindutin ang My References.

click my references

Narito ang isang maikling video na nagpapaliwanag kung paano kumuha ng references mula sa employers.

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

​Maaari bang mag-publish ng maraming ads?​

​Paano magsulat ng mas kapansin-pansin at nakahihikayat na ad?​

Contact