​Bakit hindi ako tinatawagan ng employers? ​

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Bakit hindi ako tinatawagan ng employers?

Hindi palaging makakapaghanap at makakatawag ang HelperChoice sa lahat ng applicants dahil sa libo-libong job offer na nasa website. Mismong ang applicant ang dapat kusang makipag-ugnayan sa employer patungkol sa paghahanap ng trabaho.

Kadalasan, nagpapadala ng mensahe ang employer sa applicant sa pamamagitan ng aming website bago sila tumawag sa telepono. Siguraduhing nakapagsulat ka na sa employer na pinag-aapplyan mo bago makipag-ugnayan sa amin tungkol sa iyong application.

Panoorin ang video na ito para sa karagdagang detalye kung paano maghanap at makipag-uganayan sa employers.

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

​Bakit hindi ko nakikita ang phone number ng employers?​

​Bakit wala akong natatanggap na mensahe?​

Contact