​Paano i-set kung saan mo gustong magtrabaho?​

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Paano i-set kung saan mo gustong magtrabaho?

Kung nais mong makakuha ng emails mula sa employers sa isang bansa tulad ng Hong Kong, Singapore, o Saudi Arabia, kailangan mo lang i-set ang iyong preferred country.

Narito ang isang maikling video para sa karagdagang impormasyon:

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

​Hindi ako natapos mag-register. Paano ko ito pwedeng tapusin?​

Contact