​Hindi ako natapos mag-register. Paano ko ito pwedeng tapusin?​

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Hindi ako natapos mag-register. Paano ko ito pwedeng tapusin?

Kung nagsimula ka nang mag-register sa HelperChoice at hindi mo ito natapos, wag kalimutang i-click ang confirmation email para makumpleto ang registration. Ito ay ipinapadala sa email address na ginamit mo sa pag-register.

Narito ang isang halimbawa:

Registration

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sa contact@helperchoice.com.

How did we do?

​Paano i-set kung saan mo gustong magtrabaho?​

​Paano mag-unsubscribe mula sa emails at newsletters?​

Contact