Maari ko bang Makilala ang Pamilya ng Employer bago Tanggapin ang Trabaho?

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Maari ko bang Makilala ang Pamilya ng Employer bago Tanggapin ang Trabaho?

Nakasalalay sa iyo kung nais mo munang makita ang employer bago ka magdesisyon. Kailangan lamang na makausap mo sila at sumangayon sila upang maitakda ang araw ng inyong pagkikita. Huwag sabihing Oo, kung ikaw ay hindi pa desididong tanggapin ang trabahong inaalok ng employer upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan.

Gamitin ang pagkakataong ito upang personal na ipahayag ang lahat ng iyong katanungan o alalahanin para makasiguro sa iyong desisyon.

Kung hindi mahanap ang sagot sa iyong tanong, maaari rin kaming makausap sacontact@helperchoice.com.

How did we do?

Kinakailangan ko bang Magbayad ng Placement Fee?

Sinusuri ba ng HelperChoice ang ads ng employers?

Contact