Bakit kailangang i-verify ang aking profile?

Nids Esplana Updated by Nids Esplana

Bakit kailangang i-verify ang aking profile?

Ang profile verification ay nagbibigay ng higit na kumpiyansa sa mga employers na ikaw ay kontakin at piliin.

Nangangaluhugan ito na ikaw ay nagpasa ng mga valid IDs, trainings at educational certificates na nagpapatunay na lehitimo ang iyong profile, kaya matitiyak ng mga employers na qualified at seryoso ka sa trabaho, Makakatulong din ito na makaiwas sila sa mga scammer.

Siguraduhin na ma-verify ang iyong profile para sa mas mataas na posibilidad na macontact at mapili ng employers!

Panoorin ang video na ito upang malaman kung paano i-verify ang iyong profile.

In case you haven’t found the answer you were looking for, feel free to contact us at contact@helperchoice.com.

How did we do?

Kailangan ko bang mag-register sa HelperChoice para makita ang job ads?

Contact