Pagproseso ng visa at iba pang papeles

Paano ako makakuha ng Domestic Work NCII training certificate sa TESDA?

Kapag mayroon ka ng employer, maari kang i-refer ng iyong recruitment agency sa isang TESDA accredited training center. Narito ang ilang mga gabay kung nais mong gawin ito sa iyong sarili: Qualificat…

Ruby
Updated 2 years ago by Ruby

Gaano katagal ang pagproseso ng visa?

Ang HelperChoice ay nakikipag-ugnayan sa isang ethical agency na hindi sumisingil ng anumang bayad sa paproseso ng visa ng isang domestic helper. Ang pagproseso ng visa ay nakadepende sa contract sta…

Ruby
Updated 2 years ago by Ruby

Paano kumuha o magrenew ng NBI clearance?

Maari kang tulungan ng iyong recruitment agency na kumuha ng NBI clearance pero narito ang ilan sa mga options kung nais mo itong gawin sa iyong sarili. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, makikita mo ang…

Jio
Updated 2 years ago by Jio

Paano ako makakuha ng Philippine Passport?

Upang makapagtrabaho sa ibang bansa, kailangan mong kumuha ng iyong passport/pasporte sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga hakbang para makuha ito: Kumuha ng appointment online dito: DFA Online Passp…

Jio
Updated 2 years ago by Jio

Paano ako maghahanda para sa Pre-employment medical examination?

Bago ang pagproseso ng iyong visa, kailangan mong dumaan sa isang medical examination mula sa DOH-accredited clinics upang masiguro na ang iyong kaisipan at pisikal na pangangatawan ay akma at handa…

Ruby
Updated 2 years ago by Ruby

Contact